Fornybar Norge | Stem Agency

Arbeid

Fornybar Norge

I januar 2023 fusjonerte Energi Norge og Norwea til organisjaonen Fornybar Norge. Fornybar Norge er en landsdekkende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen. Norge har som mål å innta en ledende global rolle som det første fornybare og fullt elektrifiserte samfunnet i verden, Fornybar Norge deler dette målet og oppdraget.

I sammenheng med sammenslåingen av Energi Norge og Norwea ble det nødvendig med en ny visuell identitet. Vi fikk oppdraget om å skape et særegent og moderne utseende, som kunne representere Fornybar Norge med et optimistisk syn på fremtiden og skifte mot fornybar energi. Resultatet ble en dynamisk, engasjerende og energisk visuell identitet som kan følge Fornybar Norge inn i en lys, fornybar fremtid.

Kunde
Fornybar Norge
Løsning
Engasjerende og energisk visuell identitet for en fornybar fremtid

Mot en lysere morgendag

Fornybar Norge er en nasjonal faginstans og arbeidsgiverorganisasjon som representerer bedrifter som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Fornybar Norges rundt 360 medlemmer representerer nesten all kraftproduksjon i Norge og forsyner hver dag cirka 90 prosent av Norges kraft- og nettkunder. Sammen med sine medlemmer jobber Fornybar Norge mot en lysere morgendag!

For fremtiden

Fornybar energi-næringen omsetter for om lag 70-75 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 20 000 personer på heltid i Norge.

Den nye visuelle identiteten bidrar til å forankre posisjonen og synligheten til Norges viktigste landnæring. Designet er dynamisk, engasjerende og energisk og viser at Fornybar Norge er en fremtidsrettet organisasjon som forbereder seg på den grunnleggende grønne endringen i samfunnet. Den nye identiteten har stort potensiale for fremtidig utvikling og gir trygge rammer for Fornybar Norges kommunikasjonskrav. Logoen er mangefasettert og representerer energi som flyter, solen står opp for en lysere morgendag, blomster som blomstrer, bladene til vindmøller og mange flere fasetter av fornybar energi. Dette illustrerer at Fornybar Norge jobber med ren energi samtidig som de ser lyst på fremtiden.