Arbeider

BioFeyn

Kunde
BioFeyn
Løsning
Identitet og webløsning

BioFeyn er et bioteknologiselskap med base i Boston som støttes av norske investorer. De er pionerer innen nye former for næringsstoffer som skal forbedre effektiviteten i lakseoppdrett og andre relevante markeder.

BioFeyns mål er å produsere de mest bærekraftige og næringsrike oppdrettsfiskene på markedet.

Ved å optimalisere eksisterende ingredienser som allerede er bevist å være trygge og bærekraftige, skaper de verdi for oppdrettere, fôrleverandører og miljøet.

Den nye identiteten posisjonerer BioFeyn som en pionér innen bærekraftig ernæring, og tiltrekker oppmerksomheten til investorer og bransjepartnere. Med strategien som utgangspunkt for designet framstår BioFeyn med en selvsikker kraft, klar til å lede veien mot en mer bærekraftig fremtid.

Kjernen i designet er havet kombinert med det teknologiske, som symboliserer BioFeyns tilknytning til marine ressurser og forpliktelse til å gjøre verden til et sunnere sted. Det organiske uttrykket gir et innbydende utgangspunkt for BioFeyns vei mot en grønnere fremtid.

Nettsiden og markedsføringsmateriellet skaper en engasjerende opplevelse, som veileder besøkende gjennom BioFeyns visjon og misjon. Den innovative bruken av animasjoner viser samspillet mellom vitenskapelige prinsipper og det evig skiftende havet.