Arbeid

Ruter

Kunde
Ruter
Løsning
Nytt skriftsnitt for å komplettere Ruters visuelle uttrykk

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken, og håndterer i praksis mer en halvparten av all kollektivtransport i Norge.

I arbeidet med å designe Ruters nye skriftsnitt, kalt TID, var lesbarhet og brukervennlighet nøkkelfaktorer. Ruter formidler informasjon til passasjerer på mange ulike flater – fra trykksaker til digitale skjermer, apper og nettsider. Informasjonen blir vist i forskjellige størrelser og lengder – fra korte, store tekster på skilting, til små tall på rutetabeller. Ruter ønsket seg også en mer avrundet og vennlig følelse i skriftsnittet for å tilpasse det til merkestrategien. Stem utviklet skriftsnittet i nært samarbeid med kunden.

 

 

 

Pack my box with five dozen liquor jugs

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Five quacking zephyrs jolt my wax bed

Two driven jocks help fax my big quiz

The five boxing wizards jump quickly

Jinxed wizards pluck ivy from the big quilt.