Arbeider

Sallaum Lines

Sallaum Lines logo on Port Authority building, Port of Antwerp-Bruges
Kunde
Sallaum Lines
Løsning
Strategi, Merkevare, Identitet, Web, Event, Motion

I over ett år har vi arbeidet med selskapets posisjonering, identitet og merkevare, i tillegg til utvikling av nytt kommunikasjonskonsept, budskap og global webløsning.

Med over tre millioner fraktede kjøretøy og 500+ ansatte er Sallaum Lines en av verdens største RoRo-aktører. Med stolthet i arbeidet og tydelige mål om bærekraftig shipping har selskapet uttalt at de ønsker å skape verdi, muligheter og reelle endringer.

Sallaum Lines har satt ambisiøse mål for fremtiden, både knyttet til vekst (dobling av flåten i 2027) og reduksjon i CO2-utslipp (40% i 2030). Selskapets målsetting er å operere fullstendig på fornybar energi innen 2045.

En ny retning

Innsiktsarbeidet bestod av workshops med toppledelsen, intervjuer internt i selskapet og med aktører i bransjen og ved å analysere det gjeldende markedet. Dette dannet grunnlaget for det videre strategiske arbeidet med merkevareplattform, posisjon og det visuelle universet hvor vi ønsket å formidle selskapets kjernevirksomhet, ambisjoner og visjoner.

Foruten den åpenbare bokstaven, representerer logoformen bevegelse, retning og mål. Sentrum av logoen kan tolkes som en horisontlinje, med formen av et skip over og under havoverflaten. Logoen er også animert for bruk i digitale kanaler.

Vi har produsert en omfattende mengde leveranser som speiler den nye visuelle identiteten.  Blant annet messestanden Sallaum Lines som ble benyttet på BreakBulk Europe, som er en av de største globale shippingmessene med over 10 000 besøkende. Standen var nøye og målrettet designet for å tiltrekke og beholde besøkende, i tillegg til å tydelig promotere selskapets nye retning og identitet. Gjenbrukbarhet med modulært design og bærekraftige materialvalg har også vært viktig i utviklingen.

Sallaum Lines booth at BreakBulk Europe
Sallaum Lines Web Mobile

Wavemakers

For å formidle Sallaum Lines tjenester på land og til havs, sterke team og engasjement for både kunder og samfunn, utviklet vi kommunikasjonskonseptet «Wavemakers».

«Wavemakers» er kort, men rommer mye. Det kan anvendes i både ekstern og intern kommunikasjon til ulike målgrupper, fra kunder og samarbeidspartnere til potensielle ansatte.

Videre omfatter «The Wavemakers Initiative» alle selskapets verdier og CSR-aktiviteter.

For å utvide det visuelle universet og understreke budskapet utviklet vi også et stort sett med 3D-modeller og animasjoner.

Stem Agency Sallaum Lines Web Mobile

Global nettside

Sallaumlines.com

Selskapets nettsider er en sentral del av deres tjenestetilbud og en viktig informasjonskanal. Besøkende spenner fra sluttkunder som ønsker å bestille eller spore sin forsendelse, til bransjeaktører og partnere som søker tidsplaner, nyheter og selskapsinformasjon, i tillegg til potensielle nye medarbeidere.

Sallaum Lines krevde en brukervennlig nettside med en eksepsjonell brukeropplevelse. Nettsiden har et moderne design med modig fargebruk og intuitiv navigasjon som ytterligere vil styrke merkevaren og selskapets servicenivå. Nettstedets struktur er sentrert rundt selskapets drift, CTAer og intuitiv innholdsflyt som gjør det mulig for ulike målgrupper å enkelt finne informasjonen de søker.

Nettstedet benytter også animasjoner, video, typografi og bilder for å understreke viktige budskap og gi en behagelig og spennende brukeropplevelse.

Sallaumlines.com er spesialbygd på WordPress, skreddersydd til Sallaum Lines sine spesifikke behov og krav. Vi har jobbet nøye med struktur, UX, webdesign, utvikling og integrasjoner for å sikre en topp moderne og funksjonell løsning.

Blant andre funksjoner er et avansert tilpasset Route Finder-verktøy myntet på å forenkle planleggingen av forsendelser på en visuell måte.

Sallaum Lines branding
Sallaum Lines branding
Stem Agency Sallaum Lines Stationary
Sallaum Lines launch event at Port of Antwerp-Bruges

Lanseringsevent

For å markere og feire selskapets nye æra, utfordret Sallaum Lines oss til å skape et uforglemmelig event for utvalgte gjester og interessenter. I løpet av seks intensive uker orkestrerte teamet vårt sammen med Sallaum Lines og vår eventpartner Obsession et lanseringsarrangement i kjente farvann, havnen i Antwerpen-Brugge.

Den nye logoen og identiteten ble avslørt, selskapets nye visjon ble introdusert og det ambisiøse veikartet for årene fremover ble lagt frem av Sallaum Lines sin ledelse. Kvelden kulminerte i et imponerende sluttshow, som utspilte seg foran, og på, det ikoniske bygget til byens havnevesen.

Sallaum Lines Vessel