Arbeider

Ferd Eiendom

Kunde
Ferd Eiendom
Løsning
Strategi, identitet og digital plattform for en pålitelig og langsiktig byutvikler

Ferd Eiendom sin nye identitet og nettside er ett av flere strategiske verktøy som benyttes for å nå deres ambisjon om å bli en ledende byutvikler i Norge.

Ferd Eiendom er et av forretningsområdene til Ferd, Norges største familieeide investeringsselskap. Dette gir dem en unik kompetanse og erfaring innen aktivt eierskap, langsiktighet og overførbar bransjekunnskap. Ferd Eiendom skaper verdier som utgjør mer enn bare økonomisk avkastning, gjennom utvikling av bærekraftige lokalsamfunn, arbeidsplasser og boliger. Samfunnsengasjement og høy prioritet på langsiktige bærekraftige løsninger er nøkkelen til å skape bærekraftige samfunn for fremtiden.

Identiteten er nært knyttet til Ferds hovedmerke, med font og grafiske elementer, men utnytter elementene på en ny og forfriskende måte som gjør det identifiserbart som Ferd Eiendom. I motsetning til hovedmerket, formidler stemmen deres en mer inkluderende og varm følelse, tettere knyttet til arbeidet deres. Byutvikling handler om materialer og bygninger, men gode nabolag består av menneskene og lokalsamfunnene som bor og arbeider der.

Ferd Eiendom er dristige i sine ambisjoner og streber etter å være ledende i sin bransje, dermed er deres identitet med bruk av stor typografi og spreke farger et svært viktig verktøy for å posisjonere selskapet differensiert fra konkurrentene. De har med sin nye nettside en plattform for å formidle deres visjoner for byutvikling, prosjekter, kompetanse, og hvordan de jobber for å oppnå bærekraftige lokalsamfunn.

Vi har jobbet strategisk med Ferd siden 2012 – se noen av våre andre prosjekter; Nettside for Ferd og Årsrapport.