Arbeider

Maritim pensjonskasse

Kunde
Maritim pensjonskasse
Løsning
Dynamisk og uttrykksfull identitet til Maritim pensjonskasse

Maritim pensjonskasse (MPK) er en lovbestemt pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs med medlemmer innenfor tradisjonell skipsfart og offshore med ingeniører og spesialister.

Alle som jobber offshore må forholde seg til havets uberegnelige vær og ekstreme forhold. Dette er mennesker som jobber gjennom stormer og uforutsigbarhet, og som trenger en stødig og trygg pensjonsavtale de kan stole på.

Maritim Pensjonskasse står stødig i stormen når du går i havn.

For å visualisere dette budskapet har vi brukt en abstrakt illustrasjonsstil av storm og uvær som skaper et dynamisk og uttrykksfullt design hvor Maritim Pensjonskasse blir lett gjenkjennelig. Mønsteret vi har utviklet kan brukes på mange måter og tilpasses til alle flater.

Logoen er inspirert av havets bevegelse og det du finner på havet.  Den representerer bølger formet som en M, men kan også være en måke eller en bøye. Den omfavner livet på havet.

Vi ville at Maritim pensjonskasse skulle være lett å kjenne igjen, selv uten logo.
Med den nye illustrasjonsstilen og fargeprofilen er det lett å skape gjenkjennelighet.

Fargeprofilen består av flere nyanser av blått som viser havet sammen med den sterke sydvest oransjefargen som viser mennesket inn i det. Dette skaper rom for bevegelighet i designet, gjenkjennelighet av profilen og dynamisk bruk på mange ulike måter.

Vi har utviklet et uttrykksfullt og tidsriktig design som vil styrke posisjonen til Maritim Pensjonskasse gjennom å være tydelig, representativ for målgruppen og gjenkjennelig.