Arbeider

Fornybar Norge

Kunde
Fornybar Norge
Løsning
Engasjerende og energisk visuell identitet for en fornybar fremtid

Når de to største aktørene innen fornybarnæringen i Norge danner den nye interesseorganisasjonen Fornybar Norge, viser det at norsk krafthistorie langt fra er ferdigskrevet. Det er et sterkt politisk ønske at Norge skal bli fossiluavhengig og at energiindustrien blir grønnere og smartere.

Med 400 medlemsbedrifter i ryggen og et stort kommunikasjonsbehov mot både myndighetene, industrien og befolkningen, var det mange krav til den nye merkevareplattformen og den visuelle identiteten. Målgruppene er flere, og deles hovedsaklig inn i myndighetene, forbruker og næring.

Prosessen involverte innsiktsarbeid og workshops med ledergruppen fra begge organisasjonene, samt interne referansegrupper.

Den nye identiteten og merkevarestrategien er organisk, leken og åpen, og kommuniserer både rasjonelt og emosjonelt. Uttrykket etablerer Fornybar Norge som en solid samfunnsbygger, men med et glimt i øyet.

Mot en lysere morgendag

Identiteten fokuserer på mulighetene som finnes i fornybar energi, og hvordan det kan bidra til et bedre liv, en bedre næring og et mer bærekraftig samfunn. Logosymbolet, som danner kjernen i det visuelle språket, hinter til soloppgang som gir energi og nye muligheter, og formspråket springer ut ifra runde geometriske former som danner et organisk uttrykk. Det geometriske representerer morgendagen, samtidig forankres identiteten i ett solid fundament som representerer samfunnsbyggeren.

Fargepaletten er valgt for å skape en varm og energisk følelse, med en primær lillafarge som gjør seg synlig langveisfra. De komplimenterende fargene henter inspirasjon fra klima, sol og kreativitet med nyanser som muliggjør stor variasjon. Illustrasjonsstilen henter igjen formen fra logosymbolet, og er leken med motiver som spiller på humor, i tillegg til å være informative.

For fremtiden

Energi Norge og Norwea Norsk Vindkraftverk var de to største interesseorganisasjonene for energi- og fornybarnæringen, og organisasjonene slo seg sammen i januar 2023 for å bli Fornybar Norge. Sammenslåingen gjøres for å kunne bidra sterkere med klimaløsninger, nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Medlemmene representerer nesten all kraftproduksjon i Norge og forsyner hver dag cirka 90% av Norges kraft- og nettkunder.

Den nye visuelle identiteten bidrar til å forankre posisjonen og synligheten til Norges viktigste landnæring.

Elektrifisering
Fornybar Norge Elektrifisering bøker