Arbeider

LHL

Kunde
LHL
Løsning
Analoge- og digitale giverløsninger

Stem har ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av alle LHLs analoge giverkampanjer – med gode resultater gjennom mange år.

LHL er den ledende organisasjonen og det viktigste fellesskapet for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. Med nærmere 54 000 medlemmer, 250 lokallag, interessegrupper og nettverk har LHL gitt folk et bedre liv i 80 år.

Gjennom flere år har Stem jobbet frem konsepter både for faste og sporadiske givere, som har vært svært suksessfulle inntektskilder.

«Gjennom godt samspill har vi utarbeidet gode konsepter som vi har tro på og som gir lønnsomme kunderelasjoner og giverkampanjer. Det har bidratt til økte og stabile inntekter som kommer LHLs arbeid til gode.
Hos Stem (tidligere Artisti) opplever jeg svært god og trygg prosjektledelse, dyktige, og ikke minst, hyggelige medarbeidere som utfordrer og er nytenkende. Våre innspill og behov blir møtt på en vennlig og profesjonell måte, og jeg føler de har et genuint ønske om at vi skal nå våre mål og lykkes i vårt arbeid.
Leveringene er punktlige og kvaliteten synes i alle ledd. I tillegg er de konkurransedyktige på pris som er en viktig faktor i vår bransje.
Jeg er svært fornøyd med samarbeidet jeg har med Stem (tidligere Artisti).»

– Helen Chanett Skjennum, innsamlingsansvarlig LHL

I tillegg til LHLs hovedinntektskilder, som er medlemskontingenter og innsamlingsaksjoner, bruker de også flere digitale kanaler som supplement til de analoge aktivitetene.

Sammen har vi blant annet utviklet et eget fullservice-program for LHL-lotteriet. Dette innbefatter hele verdikjeden – fra utvikling og drift av nettløsning, produksjon av lodd og grafisk kampanjemateriell til gevinster. Distribusjon, kundeservice og rapportering gjøres av vårt søsterselskap Artisti Campaign.

Utviklingen av LHL-lotteriet.no er gjort i Magento 2, verdens ledende e-commerce plattform. Magento 2 er en såkalt «open source» løsning, dette gir mulighet for stor grad av tilpasning til de behov våre kunder har.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat rundt lønnsomme inntektsaksjoner!