Arbeider

Dembra

Kunde
HL-senteret
Løsning
Dembra - Digital læringsplattform og kunnskapssenter

Dembra er et undervisningsopplegg for å forebygge rasisme, gruppefiendtlighet og antidemokratiske holdninger.

Stem har utviklet en digital læringsplattform og et ressurssenter hvor skoler kan planlegge og få tilgang til relevant materiell. Med den nye digitale løsningen har mer enn 4000 lærere fått tilgang til plattformen. Plattformen gir også støtte i lærerutdanningen og er en integrert del av utdanningssystemene i Norden.

Den visuelle identiteten, illustrasjoner, UX og alle digitale løsninger har blitt designet og utviklet for å styrke Dembras posisjon, og for å gjøre løsningen tilgjengelig og engasjerende for ulike målgrupper. Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av forskjellige former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt og ekstremisme, rasisme, antisemittisme og muslimfiendtlighet.