Karriere

Mangfold i folk, idéer og løsninger

Vårt team er internasjonalt sammensatt og består av spesialister med ulike, og unike, erfaringer og bakgrunn. I tillegg har vi et stort spenn i alder og kjønn. Dette gjør at vi kan angripe problemstillinger og utfordringer på ulikt vis, noe vi anser som en stor styrke i dagens marked.

Livet i Stem Agency

 

Teamet

Du vil jobbe med morsomme, sosiale og fantastiske kollegaer med ulike personligheter. Vi har et internasjonalt, variert og veldig profesjonelt, men avslappet arbeidsmiljø.

Lunsj

Kantinen vår The Kitchen serverer daglig ferske, varme retter og i tillegg til en imponerende salatbar. Med kontor ved Youngstorget er det også kort vei til en rekke alternativer.

After Work & sosiale happenings

Vi elsker tiltak som inkluderer alle. Det skal være gøy å være på jobb og det er gøy å være sosiale sammen. Ønsker du å invitere kollegene dine på fredagsdrink, quiz eller arrangere kunstkveld, har vi et budsjett avsatt til det.

Fleksibel arbeidstid

I Stem Agency ønsker vi å oppmuntre folk til å eie tiden sin, og vi gir deg frihet, høy grad av innflytelse og fleksibilitet til å gjøre det.

Årlige firmaturer

Vi reiser årlig på firmatur. Vi har vært i Istanbul, Berlin, Barcelona, Liverpool, København, Porto, Tallinn osv. Vi drar på fantastiske restauranter, fester hele natten og går på inspirerende seminarer eller tar oss tid til å snakke med hverandre.

Din nye kontorplass

Vi er glade for å ønske våre nye ansatte velkommen til våre nye kontorer i hjertet av Oslo; Youngstorget, Torggata 15! Youngskvartalet har visjonen om å være et konseptkollektiv under ett tak, og vi er glade for å være en del av dette kollektivet. De ulike bedriftene i Youngskvartalet er spredt utover de andre etasjene, og alles vei krysses i felles kantine.

Ferie

Fra ferieloven: «Ansatte har rett til fire uker og én dag ferie per kalenderår». I Stem Agency legger vi til en uke til slik at alle Stem Agency-ansatte har fem ukers ferie i året. Vi slenger også på julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember).

Mentorskap

Når du blir ansatt i Stem Agency får du tildelt en mentor som først og fremst skal sørge for at du føler deg velkommen til din nye arbeidsplass. Din mentor vil hjelpe deg både på et praktisk og personlig plan, men det er viktig at du selv er proaktiv og stiller spørsmål dersom du er i tvil om noe. Gjør god bruk av din mentor, kollegaer og din leder – dette vil hjelpe deg å komme raskt inn i arbeidet ditt og føle deg hjemme i ditt nye miljø.