Arbeider

Ferd

Kunde
Ferd
Løsning
Årsrapport 2022

Ferd er et velkjent investeringsselskap eid av familien Andresen. De har som mål å sette tydelige spor, noe som innebærer å skape noe som er varig, betydningsfullt og synlig.

Vi har samarbeidet tett med Ferd i 10 år om strategi, kommunikasjon, nettløsninger og årsrapporter.