Case Studies & Work | Ferd | Design Container
Tilbake til oversikten

Arbeid

Ferd

Ferd Design Container Digital Makeover
Kunde
Ferd
Løsning
Strategi og design på tvers av ulike plattformer og materiell

Ferd er et familieeid investeringsselskap som eies av femte og sjette generasjon Andresen. Ferds ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Siden 2012 har Stem hatt et strategisk samarbeid med ledergruppen på tvers av ulike forretningsområder, i tillegg til en rekke designprosjekter, for eksempel visuell identitet og årsrapporter. I 2020 lanserte vi Ferds nye hjemmeside for å uttrykke selskapets verdier.

«Hjemmesiden vår er en viktig del av åpenheten vår, noe som igjen er en avgjørende holdning for å skape troverdighet – en av Ferds verdier. En fullstendig oppdatert ny hjemmeside gir oss muligheten til å dele historiene våre og å ha en dialog med enda flere mennesker», sier Ferds eier, Johan H. Andresen.

I arbeidet med den nye hjemmesiden var det avgjørende å lytte til behovene fra alle forretningsområdene til Ferd, for å sikre at de ble ivaretatt strategisk, så vel som operasjonelt. I tillegg til ny hjemmeside og en oppdatert identitet, lanserte vi et 100 % nettbasert magasin. Den trykte versjonen av Ferdmagasinet var en viktig kommunikasjonskanal for gruppen gjennom 15 år. Fullstendig digitalisert er den tilgjengelig for et bredere publikum og spiller en viktig rolle i Ferds interne og eksterne kommunikasjon.

– Ferds nettsider er en viktig kanal for å vise åpenhet, som er kritisk for å opptre med troverdighet. Som er en av Ferds kjerneverdier. En oppdatert og ny nettside gir oss muligheten til å dele våre historier og åpne for dialog med enda flere. Spesielt når vi deler nyhetene fra nettsiden i andre sosiale kanaler og fordi nettside formatet er lett tilgjengelig uavhengig av hvilken plattform de bruker, sier Ferd-eier Johan H. Andresen.

Under arbeidet med den nye nettsiden var det viktig å møte alle Ferds forretningsområders behov for å sikre at de ble møtt både strategisk og operasjonelt. I tillegg til ny nettside og oppdatert identitet, lanserte vi et heldigitalt nettmagasin. Magasinet Ferdmagasinet, som har vært en viktig kommunikasjonskanal for konsernet i snart 15 år, ble fulldigitalisert fra fysisk format. Ferdmagasinet er nå tilgjengelig for en bredere målgruppe og spiller en viktig rolle i Ferds intern og ekstern kommunikasjon.

Vi har jobbet tett med Ferd siden 2012. Vi har taklet en mengde oppdrag som å redesigne logo, designe nye nettside og produsere årsrapporter. Gjennom årene har vi samarbeidet om flere prosjekter. Avtalen ble deretter fornyet i slutten av 2019 etter en omfattende byråpitch.