Arbeider

Ferd

Ferd Design Container Digital Makeover
Kunde
Ferd
Løsning
Strategi og design på tvers av ulike plattformer og materiell

Ferd er et familieeid investeringsselskap som eies av femte og sjette generasjon Andresen. Deres ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Siden 2012 har vi i Stem Agency hatt et strategisk samarbeid med ledergruppen på tvers av ulike forretningsområder, i tillegg til en rekke konkrete produksjoner som visuell identitet og digitale årsrapporter. I 2020 lanserte vi Ferds nye hjemmeside for å uttrykke selskapets verdier, historie og forretningsområder på en mer engasjerende måte.

«Hjemmesiden vår er en viktig del av åpenheten vår, noe som igjen er en avgjørende holdning for å skape troverdighet – en av Ferds verdier. En fullstendig oppdatert ny hjemmeside gir oss muligheten til å dele historiene våre og å ha en dialog med enda flere mennesker», sier Ferds eier, Johan H. Andresen.

I arbeidet med den nye hjemmesiden var det avgjørende å lytte til behovene fra alle forretningsområdene. Dette for å sikre at dette ble ivaretatt strategisk, så vel som operasjonelt. I tillegg til ny hjemmeside og en oppdatert identitet, lanserte vi et 100 % nettbasert magasin. Den trykte versjonen av Ferdmagasinet har vært en viktig kommunikasjonskanal gjennom 15 år, og med en fullstendig digitalisert versjon er den tilgjengelig for et enda bredere publikum, og vil fortsette å spille en viktig rolle i Ferds interne og eksterne kommunikasjon.