Hafslund | Stem Agency

Arbeid

Hafslund

Det er to ting som gjør Hafslund Eco til ett av Norges mest spennende selskaper. Hafslund er landets nest største kraftprodusent, og bruker kun fornybar energi. I tillegg benytter de ressursene og kunnskapen de har samlet i løpet av mer enn hundre år til å gjøre de neste hundre årene til en elektrisk innovasjonsfest.

Hafslund Eco er en solid og betydningsfull bidragsyter for å virkeliggjøre en fornybar og helelektrisk fremtid. Gruppens visjon, kjerneverdier og strategiske mål danner grunnlag for tiltakene som må gjøres for å sikre at Hafslund fortsetter å nå sine kommersielle mål i fremtiden.

I de siste årene har Stem hatt et samarbeid på strategisk nivå med Hafslund, om hvordan de kan utnytte årsrapporten som en viktig kommunikasjonskanal mot ulike interessenter. Rapporten dekker alt fra økonomiske resultater, virksomhet knyttet til bærekraft og fremtidige strategiske mål.