Arbeider

Hafslund

Vi har samarbeidet strategisk med Hafslund de siste årene om hvordan de kan utnytte årsrapporten som en viktig kommunikasjonskanal mot sine ulike interessenter. For 2022-rapporten ble det sett som strategisk viktig å utnytte denne kanalen for å underbygge deres strategiske satsingsområder. Den digitale årsrapporten er ikke bare en kanal for å rapportere økonomiske resultater, bærekraft og fremtidige strategiske mål, men også et verktøy for å bygge merkevare og vise seg frem som en attraktiv og nyskapende arbeidsplass.

I tillegg til ekstern kommunikasjon fostrer også årsrapporten stolthet blant de ansatte ved å fremheve suksesser og lærdommer fra året som har vært. Det digitale formatet gir mange nye muligheter for å fortelle de gode historiene på en engasjerende måte, som i tillegg når ut til en bredere og yngre målgruppe.

Behovet for fornybar energi og smarte energiløsninger har aldri vært større

Som en solid og betydningsfull bidragsyter for å virkeliggjøre en fornybar og helelektrisk fremtid, er gruppens visjon, kjerneverdier og strategiske mål tilrettelagt for at Hafslund, ikke bare skal nå sine kommersielle mål, men også posisjonere seg som en attraktiv, ansvarlig og nyskapende arbeidsplass. Konsernets strategi baserer seg på fem strategiske satsingsområder med utfordringer som de skal løse og milepæler de skal nå innen 2035. Hafslund skal bli klima- og naturpositivt, bidra med sterk fornybar vekst, balansere fremtidens energisystem, bidra til å skape grønnere og smartere byer, og ha de beste hodene.

Hafslund er i dag et energi- og infrastrukturkonsern som består av tre selskaper. Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og Hafslund Oslo Celsio. Sammen arbeider de for en verden i balanse, med fornybart. I tillegg benytter de ressursene og kunnskapen de har samlet i løpet av mer enn hundre år til å gjøre de neste hundre årene til en elektrisk innovasjonsfest.