Arbeider

Røde Kors – Angrip! 2.0

Kunde
Røde Kors
Løsning
Spillbasert undervisningsopplegg med AR

Det finnes i dag klare regler for hva som er lov og ikke lov når i en krig. Disse «spillereglene» heter internasjonal humanitær rett, og er manifestert i det som heter Genèvekonvensjonene. Mange unge, og voksne, kjenner ikke godt nok til at disse reglene faktisk finnes og hvorfor de er så viktige.

For å lære unge om krigens regler har vi sammen med Røde Kors utviklet undervisningsopplegget «Angrip». Angrip! er et spillbasert læremiddel som utfordrer elevene til å ta etiske og militærstrategiske valg med bakgrunn i krigens folkerett. Materiellet består av:

– En egen AR-app som gir kunnskap gjennom animasjoner, simuleringer og tilrettelagte tekster

– Elevhefte som legger til rette for gode gruppediskusjoner

– Lærerveiledning med tips og bakgrunnskunnskap

Undervisningsopplegget baserer seg på blandende læringsmidler, så som Augmented reality (AR) og fysiske virkemidler for å øke engasjementet hos elevene.

Første versjon av Angrip! har vært tilgjengelig siden 2020. Lageret ble raskt tømt og læremiddelet høster ekstremt gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere rundt om i hele Norge. Basert på tilbakemeldinger fra første versjon, har vi nå nylig lansert en ny og forbedret versjon – Angrip! 2.0.

Undervisningsopplegget kan bestilles gratis fra subjectaid.no.