Nå kan du bli med og påvirke fremtiden til fornybar energi

I forrige uke hadde vi gleden av å fasilitere workshopen “Shaping the Future of Renewable Energy Talent” hos Energy Valley. Formålet var å sette søkelys på problematikken rundt manglede relevant kompetanse i fornybar energi-sektoren.

 

Utfordringene er mange, og konsekvensen av mangelen på arbeidskraft skaper en tydelig brems i Norges evne til grønn omstilling.

Workshopen samlet aktører fra fornybar energi, akademia og det offentlige for å diskutere de største barrierene for rekruttering, og hvordan vi kan fremme samarbeid på tvers av organisasjoner, samt å gjøre sektoren mer attraktiv for jobbsøkere.

Engasjementet fra deltakerne var imponerende, og det kom frem mange verdifulle idéer og perspektiver.

 

Nå tar vi det ett steg videre, og du kan bli med! Allerede 7. mai arrangerer vi neste workshop, og da vil vi fordype oss i funnene fra vår forrige økt og stake ut kursen videre. Med kreativ visualisering og aktiv deltakelse som virkemidler vil vi samarbeide for å forme innovative strategier for talentanskaffelse i fornybar energi-sektoren.

Meld deg på her ->

 

Vi gleder oss til å utforske nye initiativer som kan føre bransjen fremover – følg med for oppdateringer.

Vi ser også frem til å snakke mer om temaet sammen med Energy Valley på Arendalsuka i august.

Om du synes problemstillingen er relevant og interessant, og har lyst til å være med å bidra – ta gjerne kontakt med oss eller Energy Valley.