Arbeider

Space Norway

Space Norway bakgrund
Kunde
Space Norway
Løsning
Ny identitet

Norge var et av de første landene til å nyttiggjøre seg av satellitter, og Space Norway har ansvaret for å forvalte og videreutvikle strategisk infrastruktur i rommet for å møte viktige norske samfunnsbehov. Space Norway eies fullt ut av Nærings- og fiskeridepartementet, og representerer en sentral del av statens eiendeler og aktiviteter i romsektoren.

Vi har jobbet med Space Norway i flere år, og har blant annet utviklet ny visuell identitet, nettside, kommunikasjonsmateriell og digitale årsrapporter.

Den nye identiteten er modig og moderne, med inspirasjon fra verdensrommet og selskapets mange spennende aktiviteter. Nettstedet Spacenorway.no og årsrapportene drar nytte av innbydende design og engasjerende funksjonalitet for å formidle og lette avanserte tema. Budskapshierarki og informasjonsarkitektur har hatt mye å si for å skape en god brukeropplevelse og kommunisere selskapet arbeid til de ulike målgruppene. Det er kanskje ikke rakettforskning, men det kommer ganske nært!