Arbeider

Varig Forsikring

Kunde
Varig Forsikring
Løsning
Navneprosess og visuell identitet for Varig Forsikring

For over 200 år siden ble de første Brannkassene etablert, med totalt 260 brannkasser i Norge. De fleste lokale brannkassene har fusjonert med Gjensidige Forsikring, mens noen har valgt å forbli selvstendige selskaper. Disse selvstendige selskapene hadde behov for både nytt navn og ny profil som gjenspeiler at de er her for å bli.

I navneprosessen falt valget på Varig Forsikring. Navnet signaliserer et trygt valg for deg som er opptatt av å ta vare på dine verdier.

Varig hadlenett

Varigs strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at de er et lokalt selskap, eid og styrt av sine kunder. Både styrene og generalforsamlingene er valgt blant kundene. Varigselskapene er også opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet. Deres eiere, altså kundene, er med på å gjøre dette mulig.

Lokal tilstedeværelse, god service, solid kompetanse og skadeforebygging er stikkord for Varig-selskapene. Profilen underbygger Varig som en solid, trygg og lokal aktør som stiller opp for sine kunder.