Møt oss på Arendalsuka!

Fornybar energi er et viktig satsningsområde dersom Norge skal nå klimamålene vi har satt oss, derfor ønsker vi i Stem Agency å bidra på vår måte med å løfte aktører og tematikk i denne sektoren.

Vi har en unik mulighet til å lede an i overgangen fra olje og gass til fornybar energi, men for å realisere dette må vi først løse en kritisk utfordring:
Hvordan tiltrekke flere kloke hoder til å jobbe med fornybar energi?

Med klimamålene tydelig for øye, står vi overfor en kompetansekrise. Bransjen kjemper om de samme hodene, noe som både driver opp lønnsnivået og fører til høy turnover med tidkrevende og kostbare rekrutteringsprosesser. Som en følge av dette blir det vanskeligere å bygge gode bedriftskulturer og det blir mindre kontinuitet i utførelsen av oppgavene i kjernevirksomheten. Det er en rett og slett en kritisk mangel på arbeidskraft og spisskompetanse.

Våren 2024 tok vi initiativ til å belyse problemstillingen:
Hvordan kan vi effektivt rekruttere flere kloke hoder til en sektor i vekst?

Vi samlet representanter fra ulike organisasjoner som jobber med fornybar energi til felles workshops. Her delte vi erfaringer og innsikt, utforsket hvordan vi kan lokke til oss kompetanse fra andre bransjer, hvordan vi kan engasjere studenter direkte fra skolebenken og hvordan vi kan tiltrekke oss internasjonal ekspertise.

Basert på inputen fra workshopene, vil vi sammen med flere aktører innenfor fornybar energi belyse utvalgte funn og dele våre perspektiver under Arendalsuka 2024.

Vi inviterer alle interesserte til å bli med, og det vil bli rom for dialog.

Du kan lese mer om arrangementet her: arendalsuka.no

 

Medvirkende:

Elisabeth Wiencke, Strategisk rådgiver, Stem Agency

Helena Snare Jensby, Kommunikasjonsrådgiver, Energy Valley

Christer Tryggestad, Senior partner, McKinsey & Company

Elisabet Haugsbø, President, Tekna

Mari Strømsvåg, Seniorrådgiver, Osloregionen

Olivier Girardot, CEO, Hydro Rein