Fire designstudenter ønskes velkommen til kontorene i Torggata

Denne uken har vi ønsket velkommen fire studenter fra tjenestedesignstudiet ved Fagskolen Kristiania. I Stem Agency er vi opptatt av å bidra med noe til samfunnet, og har lagt vekt på å støtte opp under gode utdanningsmuligheter og livslang læring for alle. Ved å ta imot disse fire studentene i to måneder håper vi å kunne gi dem relevant og verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre i arbeidslivet. Vi tror også de har mye å lære oss, så vi gleder oss til ukene som kommer.

Møt praktikantene våre her:

Vi er fire studenter som gjennom et praksisopphold hos Stem Agency har tatt våre første skritt inn i den profesjonelle verden av UX-design. Gjennom interaksjonsdesignstudiet ved Kristiania ble vi informert om at Stem Agency var interessert i å ønske studenter velkommen til kontorene i Torggata.

Vi har fått en varm velkomst hos Stem Agency. Vi har blant annet vært med på mandagsmøte, blitt kjent med vår veileder Elisabeth, og fått et innblikk i arbeidet til noen av våre kolleger.

I løpet av praksisoppholdet skal vi arbeide med fire prosjekter. Prosjektene er konkrete, og vi får veiledning underveis av erfarne fagpersoner. Alt i alt er opplegget for praksisoppholdet veldig ryddig, og vi kan når som helst spørre om hjelp dersom vi lurer på noe.

Jannicke Stephansen-Smith har mange års ledererfaring. Innen UX-design er universell utforming en av hennes lidenskaper.

«Jeg synes det er givende å vite sikkert at mine digitale løsninger er universelt utformet og fungerer optimalt for alle brukere.» sier Stephansen-Smith.

Janita Reirå har også en lidenskap for universell utforming.

«En av grunnene til at jeg valgte å studere interaksjonsdesign, er at jeg liker å arbeide med mennesker og hjelpe andre. Jeg vil designe løsninger som bidrar til å gjøre hverdagen enklere.» sier Reirå.

Victoria Vie Kolstad sier at hennes sterke egenskaper innen UX-design er idéutvikling, prototyping og brukertesting.

«Det er interessant å observere hvordan brukere interagerer forskjellig med prototypene – det som er intuitivt for noen er helt uforståelig for andre.» sier Kolstad

Jannicke Rognes har erfaring som 3D-designer. Hun har en dyp forståelse for designfaget.

«Jeg er opptatt av å lage løsninger som visuelt treffer midt i hjerterota.» sier Rognes

Til tross for våre varierte bakgrunner – fra farmasi til tatoveringskunst – deler vi fire en felles lidenskap for design og et felles mål om å utvikle våre designferdigheter.

«En av grunnene til at jeg sendte søknad til Stem Agency var at jeg hadde lyst til å tilbringe praksisperioden i et byrå. Hos Stem Agency er flere disipliner under samme tak – markedsføring, branding, og design. Dette gir variasjon og mulighet for å absorbere en bred type kunnskap.» sier Rognes. Vi er alle takknemlige for muligheten for å få bransjeerfaring hos et så respektert byrå som Stem Agency.

«I løpet av disse ukene ønsker jeg å samle noen stolte øyeblikk som jeg kan ta med meg videre i jobbsøking og karriere. Jeg tror denne perioden vil gi oss sterkere tro på egne evner.» sier Kolstad.

I løpet av denne praksisperioden har vi muligheten for hver morgen å reise til Stem Agency sine kontorer i Torggata, bli møtt med smil fra kollegaer, samarbeide om løsninger på prosjektene, og få veiledning av erfarne designere. Vi gleder oss til å se hva ukene fremover bringer.