Arbeider

Ski NM

Kunde
Ski NM Lygna
Løsning
Logo og profil

Lygna avholdt NM i langrenn første gang i 2017, i 2019 og 2022. Dette er en stor folkefest, der vi får oppleve de største langrennsstjernene i aksjon.

Vi har hatt æren av å lage den visuelle profilen som kombinerer verdiene tradisjon, dugnad, energi og å bryte grenser. Selve logoen består av to elementer, et kvadrat hvor arrangementnavnet tydelig kommer fram, og et ikon bestående av streker som til sammen danner navnet NM.

Strekene symboliserer skispor, gir inntrykk av fart, energi og å bryte grenser. Fargene er basert på det norske flagget, og skaper en fin kontrast til det lekne designet.

Ski-NM er en institusjon, noe av det viktigste vi forvalter i norsk skisport. Idretten og dugnadsånden sitter i den norske folkesjelen, den bygger oss opp, tar vare på og bringer stolthet som igjen skaper vekst. Frivilligheten er selve bærebjelken i denne type arrangementer.

Den visuelle profilen til Ski NM Lygna Hadeland viser gjennomgående at vi skal ha mer eller mindre frie tøyler med tanke på sammensetning av de ulike elementene; logo, streker, farger og typografi. Visjonene med en slik tilnærming, er den konseptuelle ideen der vi verdsetter lek og dynamisk sammensetning av elementer. Dette bidrar til å få frem energi i det visuelle uttrykket.

Profilen har et så særegent uttrykk at den står seg godt også uten bruk av selve logosymbolet.