Ruter | Stem Agency
Tilbake til oversikten

Arbeid

Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken, og håndterer i praksis mer en halvparten av all kollektivtransport i Norge.

Ruter har lagt mye arbeid i utviklingen av årsrapportene sine, og med hjelp fra Stem har de fulldigitalisert rapporteringen siden 2018. Suksess i Farmandprisen i løpet av de siste årene viser at dette har svart seg. Ruters digitale årsrapporter når et bredere publikum, og i digital form har det bedre løsninger for å kommunisere den avgjørende sosiale rollen Ruter spiller som et fremtidsorientert kollektivselskap.

Årsrapporter benyttes i hovedsak for å rapportere selskapers finansielle situasjon og utvikling, men er også er velegnet plattform for å formidle suksesser som er oppnådd i løpet av året og å takke kunder, aksjonærer og medarbeidere for innsatsen.

«Samarbeidet vårt med Stem og de tverrfaglige bidragene fra alle avdelinger og tekniske områder har vært avgjørende i arbeidet med de digitale årsrapportene», sier Eirik Andersen, kommunikasjonssjef i Ruter.

«Vi utarbeidet den første digitaliserte årsrapporten vår i fjor – og vi er stolte over at vi vant gull allerede ved det andre forsøket vårt på denne typen rapport. Vi har jobbet metodisk og målrettet med å identifisere tiltakene som fører til forbedring og høyere kvalitet. Nå er vi overbevist om at den digitale plattformen fungerer, og at den vil gi oss fantastiske muligheter for å vise hvordan Ruter bidrar til bærekraftig mobilitet i vår region i fremtiden», fortsetter Andersen.

Utfordringen med årsrapporter er den store mengden informasjon og en kontekst som kanskje ikke alltid er like attraktiv for den generelle leseren. Vår jobb er å gjøre materialet mer engasjerende og tilgjengelig for leserne ved å bruke digitale verktøy og interaktivitet. Årsrapporter er også tidskritiske, derfor er planlegging for en strømlinjeformet prosess for alle involverte en nøkkelfaktor. Kollektivtrafikken i Oslo og Viken har gjennomgått en ekstraordinær utvikling de siste årene og hos Ruter er kunden alltid i fokus. Årsrapporten har vært et verktøy for å bygge kunnskap og forståelse for denne utviklingen.

Utfordringen med årsrapporter er den store mengden informasjon og en kontekst som kanskje ikke alltid er like attraktiv for den generelle leseren. Vår jobb er å gjøre materialet mer engasjerende og tilgjengelig for leserne ved å bruke digitale verktøy og interaktivitet. Årsrapporter er også tidskritiske, derfor er planlegging for en strømlinjeformet prosess for alle involverte en nøkkelfaktor. Kollektivtrafikken i Oslo og Viken har gjennomgått en ekstraordinær utvikling de siste årene og hos Ruter er kunden alltid i fokus. Årsrapporten har vært et verktøy for å bygge kunnskap og forståelse for denne utviklingen.