Arbeider

Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken, og håndterer i praksis mer en halvparten av all kollektivtransport i Norge.

Ruter har lagt mye arbeid i utviklingen av årsrapportene sine, og med hjelp fra Stem har de fulldigitalisert rapporteringen siden 2018. Suksess i Farmandprisen i løpet av de siste årene viser at dette har svart seg. Ruters digitale årsrapporter når et bredere publikum, og i digital form har det bedre løsninger for å kommunisere den avgjørende sosiale rollen Ruter spiller som et fremtidsorientert kollektivselskap.

Årsrapporter benyttes i hovedsak for å rapportere selskapers finansielle situasjon og utvikling, men er også er velegnet plattform for å formidle suksesser som er oppnådd i løpet av året og å takke kunder, aksjonærer og medarbeidere for innsatsen.

«Samarbeidet vårt med Stem og de tverrfaglige bidragene fra alle avdelinger og tekniske områder har vært avgjørende i arbeidet med de digitale årsrapportene», sier Eirik Andersen, kommunikasjonssjef i Ruter.

«Vi utarbeidet den første digitaliserte årsrapporten vår i fjor – og vi er stolte over at vi vant gull allerede ved det andre forsøket vårt på denne typen rapport. Vi har jobbet metodisk og målrettet med å identifisere tiltakene som fører til forbedring og høyere kvalitet. Nå er vi overbevist om at den digitale plattformen fungerer, og at den vil gi oss fantastiske muligheter for å vise hvordan Ruter bidrar til bærekraftig mobilitet i vår region i fremtiden», fortsetter Andersen.

Utfordringen med årsrapporter er den store mengden informasjon og en kontekst som kanskje ikke alltid er like attraktiv for den generelle leseren. Vår jobb er å gjøre materialet mer engasjerende og tilgjengelig for leserne ved å bruke digitale verktøy og interaktivitet. Årsrapporter er også tidskritiske, derfor er planlegging for en strømlinjeformet prosess for alle involverte en nøkkelfaktor. Kollektivtrafikken i Oslo og Viken har gjennomgått en ekstraordinær utvikling de siste årene og hos Ruter er kunden alltid i fokus. Årsrapporten har vært et verktøy for å bygge kunnskap og forståelse for denne utviklingen.