Arbeider

Røde Kors – Inkludert meg?

Ensomhet har lenge vært et tema forbundet med skam og tabu, spesielt blant unge mennesker. Mange har en oppfatning av at gjennom puberteten og i de følgende årene, er det forventet av dem å lykkes i sosiale sammenhenger, å ha et hektisk sosialt liv og å skaffe seg en stor gruppe med venner.

For mange unge er dette langt fra virkeligheten. Undersøkelser Røde Kors har gjennomført viser at en av fire norske tenåringer føler seg mer ensomme etter pandemien enn de gjorde før. Røde Kors utviklet prosjektet «Inkludert meg?» som et undervisningsopplegg med mål om å forhindre ensomhet, og å gjøre det til mindre av et tabu for norsk ungdom.

I tillegg til å fokusere på inkluderende språk og væremåter, retter undervisningsopplegget vekt på hva ungdommer selv kan gjøre for å komme ut av ensomhet. Andre opplegg knyttet til mobbing og inkludering legger vanligvis vekt på at ungdom må inkludere andre, men «Inkludert meg?» foreslår løsninger for dem som føler seg ensomme eller utelatt: «Hva kan jeg gjøre selv for å bli oftere inkludert? Hvordan kan jeg klare å komme ut av den trygge komfortsonen og inn i utviklingssonen, for å ta kontakt?»

I tillegg til å ha fokus på inkluderende språk og væremåte, fokuserer undervisningsopplegget på hva ungdom selv kan gjøre for å bli mer inkludert. I motsetning til mange eksisterende mobbe-/inkluderingsprogrammer, som legger et stort ansvar på elevene for å inkludere andre, fokuserer «inkludert meg?» mer på personen som føler seg ensom eller utenfor. Hva kan jeg gjøre selv for å bli inkludert oftere? Hvordan kan jeg klare å komme meg ut av den trygge komfortsonen og inn i utviklingssonen, for å få kontakt? Dette for å skape en mer varig følelse av tilhørighet enn hva du ville fått når ansvaret legges på ‘alle andre’.

Røde Kors håper dette vil avdekke, stoppe og forhindre ensomhet og utenforskap blant tenåringer og unge voksne i Norge.

Undervisningsopplegget kan bestilles fra subjectaid.no – gratis.